Medarbetarna på Diabas Arkitekter.

MEDARBETARE

John Hedman projektör

direkt 011-15 52 73
mobil 070-245 11 58
växel 011-13 30 50
fax 011-15 52 79

john@diabasarkitekter.se

Kristoffer Ekman projektör

direkt 011-15 52 76

mobil 0735-13 14 26
växel 011-13 30 50
fax 011-15 52 79

kristoffer@diabasarkitekter.se

Alf Sneller arkitekt

direkt 011-15 52 72
mobil 070-564 78 11
växel 011-13 30 50
fax 011-15 52 79
alf@diabasarkitekter.se

Per Wallgren arkitekt

direkt 011-15 52 71

mobil 070-211 67 40

växel 011-13 30 50
fax 011-15 52 79
per@diabasarkitekter.se