• Alla
  • Bostäder
  • Hotell och handel
  • Industri
  • Inredning
  • Kontor
  • Övrigt
  • Vård och omsorg
Värmekyrkan i Norrköping.

Värmekyrkan

In Övrigt
Nya fabriks- och kontorslokaler för Väderstaverken i Vädersta, Mjölby kommun.

Väderstaverken

In Industri
Lägenheter i Villa Gauffin i kvarteret Trekanten 4, Norrköping.

Trekanten

In Bostäder
Om- och tillbyggnad av det gamla tingshuset i kvarteret Syrenen i Västervik.

Syrenen

In Övrigt
Nybyggnad av hotell, kontorshus och bostäder i kvarteret Spinnhuset, Norrköping.

Spinnhuset

In Hotell och handel
Inredning av kontorshotellet "Tuppen" i Norrköping.

Pro Nova

In Kontor
Om- och tillbyggnad av Philska skolan i kvarteret Lammet i Norrköping.

Kvarteret Lammet

In Kontor
Bostäder i kvarteret Knäppingsborg i Norrköping.

Knäppingsborg

In Bostäder
Diabas Arkitekter projekterar även inredning.

Inredning

In Inredning
Skissförslag till nytt klubbhus åt Norrköpings golfklubb.

Golfklubb

In Övrigt
Fritidshus på Ljusterö i Österåkers kommun.

Fritidshus Ljusterö

In Bostäder
Ombyggnad av kontorslokaler i kvarteret Decimalen, Linköping.

Decimalen

In Kontor
Ombyggnadsprojektering och inredning av Bröstcentrum i Stockholm.

Bröstcentrum

In Vård och omsorg
Brandstation Norr i Norrköping.

Brandstationen

In Övrigt