Lägenheter i Villa Gauffin i kvarteret Trekanten 4, Norrköping.

Trekanten

KV TREKANTEN 4, NORRKÖPING

Inpassat mellan stora villor i stadsdelen Kneippen ligger villa Gauffin uppförd som pensionat 1899 och senare omgjord till lägenheter. I ombyggnaden har sju lägenheter skapats där bevarande av rumsindelning och signifikativa byggnadsdetaljer prioriterats. Fastigheten har kompletterats med balkonger, entrétillbyggnad och nya fönsterplaceringar.

Beställare: Ulf Eklöf Fastighetsförvaltning
Färdigställt: 2007

Yta: cirka 800 m²

Bostäder i kvarteret Knäppingsborg i Norrköping.

Knäppingsborg

KV. KNÄPPINGSBORG, NORRKÖPING – BOSTADSLÄGENHETER

Ombyggnad

Som en del av den omfattande upprustningen av kvarteret Knäppingsborg i Norrköping har en av fastigheterna byggts om till hyresrätter med hög standard i lösningar och materialval. Byggnaden är från mitten av 1800-talet och stor vikt har lagts vid att skapa ett modernt boende med rummens ursprungliga karaktär bevarad.

Beställare: Henry Ståhl Fastigheter AB
Färdigställt: 2010

Yta: 510²

 

Fritidshus på Ljusterö i Österåkers kommun.

Fritidshus Ljusterö

ÖSTERÅKERS KOMMUN

En norrsluttande strandnära tomt med ett befintligt illa medfaret hus var utgångspunkten. En engagerad beställare med höga krav på såväl kvalitet som material och utförande var utmaningen. Önskemål om skyddad uteplats och invändigt kunna ta del av platsens unika kvaliteter gav huset sin L-formade plan.

Slamfärgsmålade ytterväggar av massivträelement med fönster av laserad ek och sedumtak är de material vi valt att arbeta med.

Beställare: Privat
Färdigställt: 2009

Yta: 110 m²