Diabas Arkitekter projekterar även inredning.

Inredning

Vi projekterar både fast och lös inredning för såväl offentlig som privat miljö..