Ombyggnad av kontorslokaler i kvarteret Decimalen, Linköping.

Decimalen

KVARTERET DECIMALEN – LINKÖPING

Ombyggnad av kontorslokaler åt VISMA-OPIC
VISMA-OPIC är ett företag under stark expansion. Man erbjuder tjänster inom upphandlings- och anbudsprocessen mellan offentliga köpare och dess leverantörer. Önskemål om uppgradering och utökning av befintliga lokaler till moderna, yteffektiva och representativa lokaler ställdes till fastighetsägaren. Varje avdelning har placerats som avskilda enheter där alla sitter i öppet kontorslandskap. En gemensam konferensavdelning är placerad centralt vid den nya entrén.

Beställare: Henry Ståhl Fastigheter
Färdigställt: 2011

Yta: 1500 m²

Inredning av kontorshotellet "Tuppen" i Norrköping.

Pro Nova

KV. GRYT – PRO NOVA – NORRKÖPING

Inredning av kontorshotellet ”Tuppen” De gamla fabrikslokalerna hade tidigare använts av en reklambyrå som lämnat lokalerna. Fastighetsägaren ville bygga om de öppna ytorna till kontorshotell.
I ombyggnadsprojektet ingick även ett inredningsuppdrag av de ”allmänna” och gemensamma ytorna. Dessa ytor utgjordes av bokningsbara mötesrum, fristående arbetsplatser och ett mycket vackert centralt rum med sänkt golv och en kolonnrad med slanka ornamenterade gjutjärnspelare som bär tegelvalven. Detta rum blev ett uppskattat gemensamt fikarum.

Om- och tillbyggnad av Philska skolan i kvarteret Lammet i Norrköping.

Kvarteret Lammet

KV. LAMMET, NORRKÖPING – HUVUDKONTOR FÖR ALSTOM

ALSTOM är ett internationellt företag med en lång historia av spetskompetens inom energi- och transportsektorn. Genom en om- och tillbyggnad av Philska skolan i Norrköping har företaget fått ett nytt huvudkontor där de tekniska avdelningarna samlats i kontorslandskap i de moderna glasflyglarna medan mindre arbetsgrupper har sina arbetsplatser i de gamla skolsalarna i tegelbyggnaden.

Stor omsorg har lagts vid att återställa de ursprungliga kvaliteterna i skolbyggnaden med detaljer som smidda räcken och mönsterlagda kalkstensgolv. I källarplanets konferens- och personalutrymmen har tegelvalv och stenväggar plockats fram som kontrast mot den öppna utsikten mot parken i den glasade tillbyggnaden.

Beställare: Magnentus Capital AB
Färdigställt: 2006

Yta: 4 800m²