Om- och tillbyggnad av det gamla tingshuset i kvarteret Syrenen i Västervik.

Syrenen

KV SYRENEN, VÄSTERVIK – KOMMUNHUS

Om- och tillbyggnad

Gamla Tingshuset i Västervik utgörs av en solitär tegelbyggnad från 1960 i parkmiljö. Byggnaden genomgår en om- och tillbyggnad för att bli nytt nämndhus för kommunledningskontoret och miljö- och byggnadskontoret.

Beställare: Bostadsbolaget i Västervik
Färdigställt: 2010.

Yta: 4 500 m²