Om- och tillbyggnad av det gamla tingshuset i kvarteret Syrenen i Västervik.

Syrenen

KV SYRENEN, VÄSTERVIK – KOMMUNHUS

Om- och tillbyggnad

Gamla Tingshuset i Västervik utgörs av en solitär tegelbyggnad från 1960 i parkmiljö. Byggnaden genomgår en om- och tillbyggnad för att bli nytt nämndhus för kommunledningskontoret och miljö- och byggnadskontoret.

Beställare: Bostadsbolaget i Västervik
Färdigställt: 2010.

Yta: 4 500 m²

Brandstation Norr i Norrköping.

Brandstationen

BRANDSTATION NORR, NORRKÖPING

Nybyggnad

Räddningstjänsten Östra Götaland skall omlokalisera Brandstation Norr på grund av förtätning av området kring Järngatan där den hittills varit belägen. Den nya tomten är belägen söder om Åby mellan E4 och riksväg 55. Fastigheten är idag oexploaterad jordbruksmark och gränsar till ett befintligt industriområde.

Beställare: Eventfastigheter i Norrköping AB
Färdigställt: 2012

Yta: 3 500 m²

Värmekyrkan i Norrköping.

Värmekyrkan

NORRKÖPING

I en gammal ångpannecentral i centrala Norrköping ryms en annorlunda eventlokal i rå industrimiljö. I arbetet med ombyggnaden har stor vikt lagts vid att behålla lokalens karaktär samtidigt som en omfattande modernisering genomförts med ny huvudentré, moderna toaletter, förbättrade serveringsmöjligheter och avancerad teknik. Intilliggande byggnad byggs om för Turistbyrå och kontorsverksamhet i sex våningar.


Beställare: Eventfastigheter i Norrköping

Färdigställt: 2011

Yta: 3 750 m²

Skissförslag till nytt klubbhus åt Norrköpings golfklubb.

Golfklubb

NORRKÖPINGS GOLFKLUBB – NORRKÖPING

Ett skissförslag för ett nytt klubbhus åt Norrköpings Golfklubb. Skissen initierades av medlemmar i och med att ett tidigare nybyggnadsförslag för klubbhus presenterades och upplevdes inte uppfylla de krav medlemmarna önskade sig.

Beställare: Privat
Yta: cirka 500 m²