• Nybyggnad av hotell, kontorshus och bostäder i kvarteret Spinnhuset, Norrköping.
  • Nybyggnad av hotell, kontorshus och bostäder i kvarteret Spinnhuset, Norrköping.
  • Nybyggnad av hotell, kontorshus och bostäder i kvarteret Spinnhuset, Norrköping.

Spinnhuset

KV. SPINNHUSET – NORRKÖPING

Nybyggnad av hotell, kontorshus och bostäder

Kv. Spinnhuset är en centralt belägen fastighet i Norrköping, i omedelbar närhet till Motala Ström, som till stora delar är obebyggd. Här uppförs ett hotell med 150 rum, ett kontorshus på ca 2000 m² och ca 50 bostadslägenheter. Projektet genomförs i nära samarbete med fastighetsägaren och Norrköpings kommun och beräknas färdigt 2013.

Beställare: Bronsen Fastigheter
Färdigställt: Pågående

Yta: cirka 18 000 m²